Kiện toàn công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Sở Công Thương

Do có sự thay đổi trong công tác tổ chức cán bộ của đơn vị. Để công tác kiểm soát, đánh giá TTHC và tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được triển khai kịp thời, thường xuyên, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC trọng tâm năm 2023 và các năm tiếp theo. Ngày 28/3/2023 Sở Công Thương đã có văn bản số 397/SCT-VP gửi Văn phòng UBND tỉnh về việc kiện toàn công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Theo đó, đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Sở Công Thương gồm có 03 công chức gồm: Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở và 01 chuyên viên Văn phòng.

Hiện tại danh sách công chức đầu mối kiểm soát TTHC của đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn tại Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 31/3/2023.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

 

Lương Quyên – Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 103
Views This Month : 3766
Views This Year : 11674
Total views : 72214
Language
Skip to content