Kiểm tra toàn diện công tác cải cách hành chính trong năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh ký vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023.

Theo Kế hoạch, năm 2023, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh tiến hành kiểm tra tại 9 đơn vị, gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; UBND huyện Na Rì; UBND huyện Chợ Đồn; UBND huyện Bạch Thông.

Ngoài ra sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất theo phương thức lựa chọn ngẫu nhiên đơn vị để kiểm tra trong số các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

Nội dung kiểm tra toàn diện các lĩnh vực, từ công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số…

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện những hạn chế, yếu kém và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó tìm những giải pháp tháo gỡ, khắc phục, đồng thời phát hiện những mô hình, cách làm hay để nêu gương, nhân rộng. Làm cơ sở thẩm định, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các đơn vị, địa phương./.

Nguồn: https://backan.gov.vn/pages/ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-cua-8391.aspx
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005090
Views Today : 34
Views This Month : 1623
Views This Year : 4112
Total views : 64652
Language
Skip to content