Sở Công Thương Bắc Kạn ban hành Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnhđạo, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), khuyến khích người dân, doanh nghiệp cùng tham gia công tác CCHC, ngày 05/4/2023,Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-SCT về tuyên truyền công tác CCHC năm 2023 của đơn vị.

Theo đó, các nội dungtuyên truyền bao gồm: Cácquan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, kết quả thực hiện công tác CCHC ở các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở; Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC; Tuyên truyềnvề tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; Công khai các số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hòm thư điện tử của Sở, đơn vị trực thuộc Sở để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cá nhân và tổ chức liên quan đến CCHC; Tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp các quy định về cơ chế chính sách, TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp; Tuyên truyền việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ công trực tuyến; dịch vụ bưu chính công ích…

Thông qua các hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền qua các tin, bài, hình ảnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị;Tuyên truyền cho công chức, viên chức tại đơn vị qua lồng ghép vào các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt tổ chức Đảng, đoàn thể, phổ biến tại Hội nghị sơ kết, tổng kết cơ quan, Hội nghị tuyền truyền văn bản của đảng, pháp luật của Nhà nước, Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật; Tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệptrực tiếp tại nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC, qua các cuộc đối thoại, tiếp công dân….

Thông qua nội dung và hình thức tuyên truyền nêu trên sẽ góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện CCHC, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện CCHC của cơ quan Sở Công Thương, đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân./.

Lương Quyên (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005091
Views Today : 102
Views This Month : 1847
Views This Year : 4336
Total views : 64876
Language
Skip to content