Kinh tế tập thể có nhiều chuyển biến tích cực

Trong năm 2023, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, lĩnh vực kinh tế tập thể (KTTT) của tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Các hợp tác xã (HTX) tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng; nhiều HTX hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội khu vực nông thôn.
Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm Ma Văn Tuấn chúc mừng HTX Nông nghiệp Hồng Phát ra mắt tháng 8/2023

Hết tháng 12/2023, toàn tỉnh có 735 tổ hợp tác (THT) với 7.670 thành viên, trong đó có 77 THT mới thành lập, đạt 111,7% kế hoạch năm 2023; 420 hợp tác xã (HTX), trong đó có 73 HTX mới thành lập, đạt 208% KH.

Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, năm 2023, các THT trên địa bàn tỉnh có doanh thu bình quân đạt 350 triệu đồng/THT, lợi nhuận bình quân đạt khoảng 100 triệu đồng/THT, thu nhập bình quân người lao động đạt 48 triệu đồng/người/năm. Các THT đã thúc đẩy hộ gia đình tham gia khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực về đất đai, lao động tại chỗ và góp phần thay đổi tập quán canh tác lạc hậu của người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế từng bước theo hướng liên doanh, liên kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Đối với các HTX, doanh thu bình quân đạt 2,1 tỷ đồng/HTX; lợi nhuận bình quân 800 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân người lao động 59 triệu đồng/người/năm.

Đến hết năm 2023, đội ngũ cán bộ quản lý các HTX có 1.447 người, trong đó có 315 cán bộ quản lý HTX có trình độ sơ cấp, trung cấp; 219 cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên; số còn lại chưa qua đào tạo chuyên môn. Kiến thức quản lý của các HTX chủ yếu được đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày do Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

Qua đánh giá phân loại, có 138 HTX hoạt động khá, tốt, chiếm 33%; 132 HTX hoạt động trung bình, chiếm 31,4%; 77 HTX hoạt động yếu kém, chiếm 18,3%; 73 HTX mới thành lập chưa đủ điều kiện đánh giá, chiếm 17,3%.

Các HTX mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất
(Ảnh: HTX Nông nghiệp công nghệ cao Thành Đạt sản xuất dưa lưới trong nhà màng)

Các HTX trên địa bàn tỉnh chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 316 HTX, chiếm 75,2% tổng số HTX; doanh thu bình quân đạt 1.500 triệu đồng/HTX, lợi nhuận bình quân đạt 350 triệu đồng/HTX, thu nhập các thành viên bình quân đạt 4,5 – 5 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, có khoảng 65% HTX hoạt động có hiệu quả do nắm bắt thị trường, lợi thế của địa phương để tổ chức sản xuất kinh doanh, chủ yếu là trồng và chế biến nông sản. Các HTX đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp, HTX và đầu tư trang thiết bị máy móc, kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch, chế biến, thu mua nông sản. Tiêu biểu như HTX Nhung Lũy, HTX Yến Dương, HTX Tài Hoan, HTX Trần Phú…

Mặc dù các HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp chỉ chiếm 24,8% với 104 HTX nhưng các HTX có doanh thu bình quân khá cao, đạt 2.100 triệu đồng/HTX, lợi nhuận đạt khoảng 400 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân của các thành viên đạt khoảng 5,2 – 5,7 triệu đồng/người/năm; có khoảng 56% HTX phi nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Các HTX tập trung vào xây dựng cơ bản, kinh doanh vật liệu xây dựng, chế biến gỗ rừng trồng…

Năm 2023, tỉnh duy trì 2 Liên hiệp HTX với 18 HTX thành viên. Các liên hiệp HTX đều có phương án sản xuất, kinh doanh, liên kết chuỗi giá trị giữa các HTX, doanh nghiệp; hiện tốt công tác tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm của HTX thành viên, đồng thời quảng bá tiềm năng nông nghiệp, du lịch, văn hóa cộng đồng để trải nghiệm, giới thiệu đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đánh giá, trong năm 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, HTX được triển khai đồng bộ. Qua đó, kinh tế hợp tác, HTX của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là khu vực nông thôn, miền núi.

Các HTX đã tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Nhiều mô hình HTX mới thành lập và hoạt động có hiệu quả đáp ứng nhu cầu đa dạng về sản xuất và yêu cầu của các thành viên HTX; nhiều HTX điển hình, HTX sản xuất kinh doanh khá, giỏi, có vốn hoạt động hàng tỷ đồng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Các HTX đã huy động được các nguồn lực, mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ, đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng sản xuất…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong lĩnh vực KTTT còn một số hạn chế như có còn nhiều HTX hoạt động yếu kém, dừng hoạt động, giải thể; quy mô của các HTX còn nhỏ; sự liên doanh, liên kết giữa các HTX chưa cao…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất, để tiếp tục tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong khu vực KTTT trong thời gian tới và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, các cấp, các ngành, các địa phương cần tăng cường hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy về phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 – 2025, các quyết định của UBND tỉnh về tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh về hỗ trợ khu vực KTTT; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ cho khu vực KTTT; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực KTTT phát triển; tập trung hỗ trợ các HTX hoạt động có hiệu quả, xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị; tăng cường công tác tư vấn, xúc tiến thương mại…/.

Nguồn: https://backan.gov.vn/pages/kinh-te-tap-the-tiep-tuc-co-su-chuyen-bien-tich-cuc-f2cf.aspx
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005155
Views Today : 14
Views This Month : 2251
Views This Year : 10159
Total views : 70699
Language
Skip to content