Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp

c hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thay mặt HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, thành viên UBND tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, chủ động bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 của HĐND và tình hình thực tiễn để có các giải pháp chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện, vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh vừa tập trung cao độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2021. Trước mắt, tập trung sản xuất nông nghiệp theo thời vụ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư. Chủ động các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động chuẩn bị các phương án cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị cho năm học mới. Tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững các năm tiếp theo.

Thứ hai, tập trung hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ nhân sự đã bầu tại Kỳ họp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; nhanh chóng ổn định về tổ chức, phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND, UBND và các Ban HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp; đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Từng vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện lời hứa trong chương trình hành động trước cử tri trên cương vị công tác của mình, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành pháp luật, thường xuyên học tập, rèn luyện và liên hệ chặt chẽ với cử tri, bám sát cơ sở, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, phản ánh kịp thời ý kiến của cử tri.

Thứ ba, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương trong quản lý nhà nước về kinh tế – xã hội. Ðồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND, xây dựng tập thể UBND đoàn kết, cộng sự, năng động, đổi mới và điều hành quyết liệt, vừa phát huy vai trò tích cực của tập thể lãnh đạo vừa đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, kiên quyết xử lý kịp thời tập thể và cá nhân vi phạm.

Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với UBND và các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại các kỳ họp HĐND sắp tới (bao gồm kỳ họp thứ hai và kỳ họp thứ ba)./.

Nguồn: Công Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004734
Views Today : 78
Views This Month : 4341
Views This Year : 13025
Total views : 27451
Language
Skip to content