Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương Bắc Kạn

Để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp cấp DVCTT của đơn vị trên cả 2 phương diện: Tăng tỷ lệ cung cấp DVCTT và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực tế phát sinh; phấn đấu Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp DVCTT toàn trình đạt 100%, Tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 90%, Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến đạt 90%, ngày 25/7/2022, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của đơn vị với 11 nhiệm vụ cụ thể.

Qua việc triển khai thực hiện Kế hoạch này góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành, xây dựng chính quyền số và xã hội số ngày càng toàn diện.

Chi tiết Kế hoạch tại đây.

SỞ CÔNG THƯƠNG

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 25
Views This Month : 1820
Views This Year : 9728
Total views : 70268
Language
Skip to content