Phối hợp trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Văn bản số 7713/UBND-TH ngày 25 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV; trong đó, có nội dung giao Sở Công Thương phối  hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời nội dung kiến nghị của cử tri nêu tại mục 5 phần II Báo cáo số 38/BC-ĐĐBQH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, cụ thể ý kiến cử tri: “Cử tri Đinh Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông đề nghị … tỉnh quan tâm bố trí ngân sách xây dựng cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn huyện.”. Sở Công Thương cung cấp thông tin trả lời ý kiến Cử tri nêu trên như sau:

Hiện nay, việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước được thực hiện theo Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018. Trong đó, đối tượng được ngân sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp là doanh nghiệp, hợp tác xã được giao làm chủ đầu tư cụm công nghiệp theo quy định.

Để trực tiếp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật một số cụm công nghiệp từ nguồn vốn ngân sách nhằm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng, lợi thế của địa phương; Sở Công Thương đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện các thủ tục đề nghị HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018 (tại Văn bản số 273/UBND-TH ngày 15 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh). Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018 được phê duyệt là cơ sở để bố trí ngân sách xây dựng một số cụm công nghiệp tại các địa phương.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004931
Views Today : 100
Views This Month : 351
Views This Year : 36358
Total views : 50784
Language
Skip to content