Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành kèm theo Thông tư với 12 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp, các Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Cụ thể:

 1. Thông tư số 18/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – kíp vi sai phi điện MS (QCVN 12-5:2022/BCT)
 2. Thông tư số 19/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – kíp vi sai phi điện nổ chậm LP (QCVN 12-6:2022/BCT)
 3. Thông tư số 20/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – dây nổ thường (QCVN 12-7:2022/BCT)
 4. Thông tư số 21/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL) (QCVN 12-8:2022/BCT)
 5. Thông tư số 22/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ Anfo chịu nước (QCVN 12-9:2022/BCT)
 6. Thông tư số 23/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ nhũ tương rời (QCVN 12-10:2022/BCT)
 7. Thông tư số 24/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – mồi nổ tăng cường (QCVN 12-11:2022/BCT)
 8. Thông tư số 25/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) (QCVN 12-12:2022/BCT)
 9. Thông tư số 26/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ Hexogen (QCVN 12-13:2022/BCT)
 10. Thông tư số 27/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai LPG composite (QCVN 16:2022/BCT)
 11. Thông tư số 28/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò (QCVN 17:2022/BCT)
 12. Thông tư số 29/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1140V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò (QCVN 18:2022/BCT).

Đề nghị các đơn vị có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động nghiên cứu, thực hiện theo quy định (Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, hướng dẫn đề nghị liên hệ trực tiếp đồng chí Hoàng TIến Mân – Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương thông qua qua số điện thoại 0984.724.555)./.


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005154
Views Today : 198
Views This Month : 2234
Views This Year : 10142
Total views : 70682
Language
Skip to content