Sở Công Thương hoàn thành chỉ tiêu số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 797/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương giai đoạn 2020-2025. Với mục đích chuyển đổi, chuẩn hóa và số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thi hành của Sở Công Thương, góp phần từng bước hình thành kho dữ liệu số dùng chung của toàn tỉnh phục vụ công tác khai thác, chia sẻ, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý, qua đó cung cấp số liệu báo cáo thống nhất, chính xác, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. 

Ngày 30/7/2021 Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 327/KH-SCT về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 48/KH-SCT ngày 24/5/2022 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương năm 2022. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 1180/STTTT-CNTT ngày 02/8/2021 về việc triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực, đến hết tháng 10 năm 2022 Sở Công Thương đã rà  soát, tổng hợp và thực hiện số hóa 360 kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của ngành(kết quả giải quyết TTHC tính đến thời điểm ngày 30/6/2022), hoàn thành 100% Kế hoạch đề ra.

Tại thời điểm hiện tại Sở đã gửi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh các biểu tổng hợp chứa thông tin kết quả giải quyết TTHC và các file kết quả đã số hóa để đơn vị thực hiện tích hợp vào kho dữ liệu của tỉnh, phục vụ khai thác, chia sẻ dữ liệu, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thông qua công tác số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đã nâng cao nhận thức cho công chức, viên chứcSở Công Thương, giúp công chức, viên chức hiểu sâu hơn về các nội dung tại Nghị địnhsố 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, tạo thói quen thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức, các phòng, đơn vị giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả.

Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 797/KH-UBND  của UBND tỉnh Sở Công Thương sẽ Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị năm 2023, 2024, 2025. Hoàn thành số hóa, cập nhật dữ liệu 100% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của các phòng, đơn vị xong trước ngày 31/12/2025 theo đúng lộ trình tại Kế hoạch của UBND tỉnh./.

Lương Quyên
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 55
Views This Month : 1850
Views This Year : 9758
Total views : 70298
Language
Skip to content