Sở Công Thương Bắc Kạn thông báo Danh mục Dịch vụ công trực tuyến một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến và thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận qua môi trường điện tử

Ngày 10 tháng 11 năm 2022 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2170/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tại Quyết định đã giao các sở,  ban,  ngành;  UBND  các  huyện,  thành  phố;  UBND  các  xã, phường, thị trấn: Căn cứ danh mụcdịch vụ công trực tuyến một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến được phê duyệt, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến đồng thời lựa chọn danh mục thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định nêu trên, ngày 11 tháng 11 năm 2022, Sở Công Thương Bắc Kạn đã ban hành Thông báo Danh mụcDịch vụ côngtrực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Công Thươngcho phép nộp hồ sơ trực tuyến,thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyếnvàhướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Thông báo 39/TB-SCT).

Theo đó, Sở Công Thương cung cấp 50 dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị cho phép nộp hồ sơ trực tuyến và 10 thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến. Cùng với việc cung cấp 83 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã thông báo trước đó. Hiện tại 100% dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đã được cung cấp trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại. Việc cung cấp 100% dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị trên môi trường điện tử còn góp phần nâng cao tỷ lệ nộp và tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của Sở Công Thương, đưa đơn vị là một trong những ngành có tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua trực tuyến cao nhất trên địa bàn tỉnh./.

(Có danh sách các dịch vụ công gửi kèm theo).

Lương Quyên
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 115
Views This Month : 3778
Views This Year : 11686
Total views : 72226
Language
Skip to content