Sở Công Thương Bắc Kạn thông báo danh mục dịch vụ công cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần và dịch vụ công chỉ tiếp nhận qua môi trường điện tử

Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ngày 24/10/2022 Sở Công Thương Bắc Kạn đã ban hành Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (Thông báo số 33/TB-SCT).

Theo đó, Sở Công Thương cung cấp 83 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 50 dịch vụ công trực tuyến một phần và 18 dịch vụ công chỉ tiếp nhận trực tuyến. Tại Thông báo đã hướng dẫn tổ chức, cá nhân cách thức nộp hồ sơ trực tuyến (nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bắc Kạn và nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia), thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả giải quyết TTHC.

Đồng thời, Sở Công Thương đã rà soát danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần ban hành kèm theo Quyết định số 2020/QĐ-UBND của cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) để lựa chọn những dịch vụ công đủ điều kiện (cho phép) nộp hồ sơ trực tuyến. Qua rà soát, đơn vị đã lựa chọn 55/55 DVC đủ điều kiện (cho phép) nộp hồ sơ trực tuyến (cấp tỉnh: 50 DVC, cấp huyện: 05 DVC).

(Có danh sách các thủ tục hành chính gửi kèm theo).

Lương Quyên
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 120
Views This Month : 3261
Views This Year : 42103
Total views : 56529
Language
Skip to content