Sở Công Thương thành lập đoàn kiểm tra hậu kiểm an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu

          Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-SCT ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Sở Công Thương Bắc Kạn về hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Công Thương thành lập đoàn kiểm tra hậu kiểm an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm lĩnh vực ngành công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn,
          Thành phần Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn, Sở Y tế thời gian kiểm tra từ ngày 29/8 đến 31/8/2022. Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tổng số 07 cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn gồm: HTX Huấn Liên, HTX Sản xuất và Chế biến nông sản Đồng Tâm, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngọc Huy,  Chi nhánh Bắc Kạn – Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce, HTX 20 – 10 (02 cơ sở sản xuất bún khô, sản xuất miến dong), Công ty TNHH Huy Hoàn.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra hậu kiểm về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh về: Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (điều kiện đối với cơ sở; điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ; điều kiện đối với con người; điều kiện bảo quản, vận chuyển thực phẩm); Việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phẩm, trình tự công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định; Nhãn sản phẩm thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Hồ sơ, chứng từ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu đưa vào sản xuất hoặc của hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa đang kinh doanh trên thị trường; Việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ sản phẩm thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong sản xuất chế biến thực phẩm.

Kim Oanh (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 101
Views This Month : 269
Views This Year : 5172
Total views : 65712
Language
Skip to content