Sở Công Thương thực hiện tốt công tác đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thực hiện Văn bản số 4483/UBND-NCPC ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong năm 2022 Sở Công Thương đã nghiêm túc thực hiện công tác đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, trong năm 2022 Sở Công Thương đã triển khai thu thập phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC dành cho tổ chức, cá nhân tại Phiếu số 1, thực hiện tự đánh giá các nội dung dành cho cơ quan hành chính nhà nước tại Phiếu số 2. Cụ thể: Tổng số phiếu thu thập được là 160 phiếu, trong đó phiếu số 1: 80 phiếu và phiếu số 2: 80 phiếu.

Qua tổng hợp phiếu đánh giá, đối chiếu với hướng dẫn thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Văn bản số 4483/UBND-NCPC ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh, điểm số của Sở Công Thương đạt được như sau: Đối với công chức, viên chức của Sở (đánh giá trên tổng điểm bình quân các tiêu chí 1,3,4,6,7): Đạt 9,8/10 điểm, hoàn thành 100% nhiệm vụ; Đối với Sở Công Thương (đánh giá trên tổng điểm bình quân của cả 09 tiêu chí): Đạt 17,6/18 điểm, xếp loại xuất sắc.

Trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ tiếp tục thu thập phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả đánh giá, giải quyết TTHC theo quy định./.

Lương Quyên (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004796
Views Today : 136
Views This Month : 3190
Views This Year : 20720
Total views : 35146
Language
Skip to content