Sở Công Thương tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 28/12/2022, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Quang Tuyên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; bên cạnh đó còn có lãnh đạo của một số Sở, ban, ngành tỉnh tham dự như: Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và phòng Kinh tế – Hạ tầng các huyện, thành phố; đại diện một số doanh nghiệp công thương trên địa bàn tỉnh.

                                                                             Toàn cảnh Hội nghị

Bước sang năm 2022, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục chịu tác động, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng và đặc biệt là giá cả xăng dầu tăng mạnh nhất trong những năm qua. Nhưng dưới sự chỉ đạo và điều hành quyết liệt của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các địa phương, nền kinh tế của tỉnh nói chung và của ngành công thương nói riêng tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó có sản xuất công nghiệp đã từng bước ổn định và phát triển mạnh đặc biệt phát triển mạnh từ quý II/2022, so cùng kỳ năm trước ngành công nghiệp vẫn đạt tốc độ tăng khá, các nhóm ngành vẫn duy trì và đi vào hoạt động tương đối ổn định. Thị trường hàng hóa ổn định, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổng giá trị tăng thêm (giá so sánh năm 2010) ngành công nghiệp tăng 10,00% so với cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu kinh tế khu vực công nghiệp tiếp tục có sự thay đổi và chuyển dịch theo chiều hướng tăng từ 6,88% năm 2021 lên 7,69% năm 2022. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022 tăng 8,81% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) năm 2022 ước đạt 1.586,397 tỷ đồng, tăng 10,09% so với năm 2021. Tỷ lệ số hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia tính đến thời điểm báo cáo đạt 97,66%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 trên địa bàn tỉnh ước đạt 6.760 tỷ đồng, tăng 5,79% so với năm 2021, đạt 107,3% so với kế hoạch 2022. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2022 tăng 0,45% so với cùng kỳ 2021. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục đạt kết quả khá, là điểm sáng trong phát triển khu vực dịch vụ của tỉnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2022 ước đạt 34,410 triệu USD (trong đó xuất khẩu đạt 22,003 triệu USD, nhập khẩu đạt 12,407 triệu USD), đạt 137,64% kế hoạch năm, tăng 0,56% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Sở Công Thương đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh, trong đó có một số nhiệm vụ nổi bật như:

Về lĩnh vực công nghiệp: Tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu xây dựng Phương án phát triển công nghiệp, phát triển cụm công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 phát triển 27 cụm công nghiệp với tổng diện tích 903,4ha; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt bổ sung 02 CCN vào Quy hoạch (CCN Quảng Chu 1, CCN Thanh Thịnh) và thành lập 01 CCN; Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung Hợp phần II – Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035; tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương xem xét bổ sung 10 Dự án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với tổng công suất 1.340MW vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia; thường xuyên thăm nắm, đôn đốc tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Quảng Chu, CCN Cẩm Giàng đề xuất các giải pháp, kiến nghị với chính quyền, các sở ngành và địa phương để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng. Năm 2022, đơn vị được giao triển khai 13 đề án, nhiệm vụ khuyến công, kinh phí hỗ trợ 2.196 triệu đồng và 01 chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đến nay đã tổ chức hoàn thành 02/04 đề án khuyến công quốc gia và 04/09 đề án, nhiệm vụ khuyến công địa phương, 01 chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; còn các đề án, nhiệm vụ khuyến công khác hiện nay vẫn đang được triển khai theo kế hoạch, dự kiến hết năm 2022 hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được giao;….

 Về lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Tham mưu UBND tỉnh ban hành và thực hiện: Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 4/4/2022 triển khai Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 18/02/2022 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 22/02/2022 thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 04/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tăng cường, đa dạng các hoạt động XTTM và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM, như: Tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản  phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại huyện Ba Bể; tổ chức Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh tại thành phố Hải Phòng; tổ chức 01 gian hàng của tỉnh tham gia trưng bày tại Hội chợ triển lãm tại Hy Lạp; ……Hỗ trợ HTX Tài Hoan, HTX nông nghiệp Tân Thành với tổng số 21 sản phẩm OCOP tham  gia  sàn  giao dịch thương mại điện tử quốc tế alibaba.com/, đồng thời 02 hợp tác xã này sẽ lựa chọn 50 sản phẩm tiêu biểu tham gia sàn thương mại  điện  tử sendo.vn; shopee.vn;…..Hỗ trợ 03 chợ xây dựng mô hình chợ bảo đảm ATTP (chợ Bộc Bố, chợ thị trấn Phủ Thông, chợ thị trấn Đồng Tâm); xây dựng mô hình Điểm mua bán hàng hóa, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tỉnh Bắc Kạn tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể và xây dựng Điểm bán hàng Việt Nam tại huyện Na Rì…

Bên cạnh đó, Sở cũng đã thực hiện tốt các mặt công tác như: Cải cách hành chính, Hội nhập kinh tế quốc tế; công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng; công tác xây dựng nông thôn mới; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng và công tác thi đua khen thưởng;…..

Đồng chí Đinh Quang Tuyên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, sự cố gắng, nỗ lực của ngành Công Thương trong năm vừa qua, đồng thời đồng chí đã chỉ đạo trong năm 2023, ngành Công thương tiếp tục phát huy vai trò trụ cột, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tập trung vào các dư địa của tỉnh đang có và bám sát xu thế phát triển; hỗ trợ, thu hút đầu tư phát triển các dự án trên địa bàn, đặc biệt là đối với phát triển hạ tầng công nghiệp; tiếp tục tăng cường đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm chủ chốt của tỉnh; chủ động tạo ra các kênh phân phối, gắn sản phẩm đặc thù, sản phẩm có ưu thế của tỉnh và có chiến lược quảng bá cụ thể; tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh./.

Tin: Hoàng Huyền; Ảnh: Nông Thảo
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 26
Views This Month : 1821
Views This Year : 9729
Total views : 70269
Language
Skip to content