Tham mưu sửa đổi Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được thực hiện theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng, việc thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh đã bộc lộ một số khó khăn, hạn chế đặc biệt là việc áp dụng mức thu đối với các chợ nông thôn, chợ hoạt động theo phiên tại các vị trí kinh doanh cố định, thường xuyên trong phạm vi chợ. Do đó, phần lớn các loại giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh chưa được thu đúng theo quy định tại Quyết định 20/2017/QĐ-UBND và Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Mặt khác, mức thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại một số chợ không đủ bù đắp các khoản khấu hao và phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp chợ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ; cơ sở vật chất không đáp ứng được nhu cầu của người dân nên đôi khi xảy ra tình trạng quá tải tại chợ hoặc chợ xuống cấp không đảm bảo cho hoạt động kinh doanh tại chợ.

Từ thực tế công tác quản lý nhà nước về chợ và tình hình thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh nói trên, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Dự kiến trình UBND tỉnh ban hành trong Quý III năm 2023. Theo đó, Sở Công Thương đã chủ động thành lập Tổ soạn thảo để tham mưu thực nhiệm vụ xây dựng Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời, phối hợp UBND các huyện, thành phố, các đơn vị quản lý chợ trên địa bàn tỉnh rà soát các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo quy định hiện hành và tổng hợp các ý kiến đề xuất về nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh.

Qua tổng hợp các ý kiến đề xuất, góp ý của các địa phương (UBND các huyện, thành phố), đơn vị quản lý chợ (Công ty Cổ phần Chợ Bắc Kạn) và tham khảo quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn các tỉnh lân cận (Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lai Châu, Hà Giang) có điều kiện địa lí, kinh tế – xã hội và tập quán có nhiều nét tương đồng và có tác động tới hoạt động của chợ tương tự như các chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (là các tỉnh miền núi, chợ trên địa bàn hầu hết được đầu tư, xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước; chợ hoạt động theo phiên…), Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung đáng lưu ý, như:

  1. Bãi bỏ quy định về phân định mức thu theo địa bàn (địa bàn thành phố và địa bàn các huyện) đối với từng hạng chợ và quy định mức thu chung đối với các chợ cùng hạng trên địa bàn tỉnh. Thay vào đó, Dự thảo Quyết định bổ sung quy định mức thu mới áp dụng đối với chợ phiên tại các điểm kinh doanh cố định, thường xuyên trong phạm vi chợ bên cạnh việc giữ nguyên cách thu hiện hành áp dụng đối với chợ hoạt động hàng ngày. Qua đó, nhằm đảm bảo phù hợp với các hình thức hoạt động của chợ hiện có trên địa bàn tỉnh.
  2. Bổ sung đơn vị tính giá (cách tính giá) đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ tại các điểm kinh doanh cố định, thường xuyên trong phạm vi chợ áp đối với chợ hoạt động theo phiên.
  3. Sửa đổi các quy định về tên gọi, vị trí, phân loại điểm kinh doanh phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh tại chợ. Trong đó, phân loại các vị kinh doanh cố định, thường xuyên tại chợ thành các đối tượng như: Kinh doanh cố định, thường xuyên trong đình chợ chính; kinh doanh cố định, thường xuyên tại các dãy nhà bán hàng, khu vực có mái che (ngoài đình chợ chính) và kinh doanh cố định, thường xuyên tại diện tích ngoài trời (khu vực không có mái che).

Đồng thời, phân loại vị trí điểm kinh doanh tại mỗi điểm kinh doanh cố định thường xuyên thành “Vị trí điểm kinh doanh loại 1/loại 2/loại 3” để xây dựng mức giá thu khác nhau, đảm bảo tính công bằng trong việc xác định giá giữa các vị trí có đặc điểm, lợi thế thương mại khác nhau tại chợ (khu trung tâm chợ, mặt tiền của chợ, vị trí dễ quan sát, gần lối đi chính, …).

  1. Bổ sung đối tượng thu Các ki ốt/cửa hàng kinh doanh cố định, thường xuyên trong phạm vi chợ tại chợ hạng 3 trên địa bàn tỉnh. Do hiện nay, nhiều chợ hạng 3 trên địa bàn tỉnh có hình thành các điểm kinh doanh là “các ki ốt/cửa hàng” trong phạm vi chợ.

Ngoài ra, Dự thảo Quyết định cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung các cụm từ, tên gọi các đối tượng, vị trí áp dụng mức thu để phù hợp với các quy định hiện hành (Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9211:2012 Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế).

Các nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đang được Sở Công Thương tham mưu thực hiện theo theo quy định hiện hành về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân  cấp tỉnh. Trong đó, Dự thảo Quyết định sẽ được lấy ý kiến rộng rãi đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo Quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh đúng quy định, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, phát huy được hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Triệu Thanh Hoa (Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 51
Views This Month : 1846
Views This Year : 9754
Total views : 70294
Language
Skip to content