Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 (Vòng 2)

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-SCT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Sở Công Thương về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 thông báo danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 (Vòng 2), như sau:

  1. Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CBCCVC năm 2019 (Chương I, Chương II).
  2. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.
  3. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.
  4. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  5. Nghị định số 68/2017/NĐ-CPngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CPngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
  6. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng.
  7. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 thông báo để thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 (Vòng 2) biết, ôn tập./.


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 121
Views This Month : 3262
Views This Year : 42104
Total views : 56530
Language
Skip to content