Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 (Vòng 2)

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-SCT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-SCT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-SCT ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 (Vòng 2);

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 (Vòng 2) như sau:

  1. Tổng số hồ sơ dự tuyển: 02 hồ sơ.
  2. Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 (Vòng 2) gồm 02 thí sinh.

Về thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển (Vòng 2): Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 sẽ có thông báo triệu tập thí sinh sau.

Chi tiết Thông báo tại đây.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 thông báo./.
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005096
Views Today : 54
Views This Month : 2341
Views This Year : 4830
Total views : 65370
Language
Skip to content