Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2023 (Vòng 2)

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-SCT ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-SCT ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-SCT ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2023 (Vòng 2);

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2023 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2023 (Vòng 2) như sau:

  1. Tổng số hồ sơ dự tuyển: 01 hồ sơ.
  2. Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2023 (Vòng 2) gồm 01 thí sinh: Danh sách chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Về thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển (Vòng 2): Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2023 sẽ có thông báo triệu tập thí sinh sau.

Chi tiết Thông báo xem Tại đây./.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2023 thông báo./.
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005224
Views Today : 140
Views This Month : 1613
Views This Year : 18578
Total views : 79118
Language
Skip to content