Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-SCT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Sở Công Thương về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022;

Sở Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022, cụ thể như sau:

 1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu.

Chuyên ngành: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về Xây dựng và Giao thông: Kỹ thuật công trình xây dựng, Kinh tế xây dựng, Kinh tế và Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Cầu – Đường bộ, Kỹ thuật xây dựng cầu – Đường bộ, Kinh tế xây dựng công trình giao thông.

 1. Vị trí việc làm:

– Làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại) trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

– Nhiệm vụ tương ứng với vị trí việc làm: Viên chức phòng Khuyến công và Tư vấn với nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng, thẩm tra, kiểm định, thí nghiệm, quản lý dự án, giám sát thi công và công việc tư vấn khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.

 1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

3.1. Người có đủ các điều kiện tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, văn bằng, chứng chỉ, loại hình đào tạo, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và  quản lý viên chức);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm (Có chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án hạng II đối với 01 vị trí có chuyên ngành xây dựng thực hiện nhiệm vụ Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng; Có Chứng chỉ giám sát thi công công trình giao thông, chứng chỉ định giá từ hạng III trở lên đối với 01 vị trí việc làm có chuyên ngành giao thông);

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật;

Đối với những người đang công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia thi tuyển viên chức thì phải được sự nhất trí bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng các biện pháp xử ký hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

 1. Nội dung và hình thức tuyển dụng:

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng: Vòng 1 xét tuyển, vòng 2 thi tuyển, cụ thể:

4.1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người được dự tuyển được tham dự thi vòng 2.

4.2. Vòng 2:

– Hình thức thi: Thi viết

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Thời gian thi viết: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

– Thang điểm: 100 điểm.

 1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng, xác định người trúng tuyển:

5.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2;
 2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi vòng 2;
 3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi vòng 2;
 4. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi vòng 2.

5.2. Xác định người trúng tuyển:

 1. Có kết quả điểm thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 2. Có số điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 3. c. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Công Thương sẽ quyết định người trúng tuyển.
 4. d. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
 5. Hồ sơ dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

6.1. Hồ sơ dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại địa điểm tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1). Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong lần tuyển dụng tiếp theo.

2). Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.

3). Giấy khám sức khỏe.

4). Bản sao căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh.

5). Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

6). Đối với những người đang công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia thi tuyển viên chức thì phải được sự nhất trí bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.

6.2. Mức thu phí tuyển dụng:

Mức thu: 500.000 đồng/thí sinh/lần (theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự  thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Lưu ý: Hồ sơ và kinh phí thí sinh nộp, nếu không đủ điều kiện, Hội đồng tuyển dụng sẽ không trả lại.

6.3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển

– Thời gian nhận: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 01 năm 2023 (trong giờ hành chính). Trường hợp gửi qua đường bưu chính thì tính theo dấu công văn đến của Sở Công Thương.

– Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển: Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, số 34 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, số điện thoại (trong giờ hành chính) 02093870599.

SỞ CÔNG THƯƠNG THÔNG BÁO
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 91
Views This Month : 259
Views This Year : 5162
Total views : 65702
Language
Skip to content