Thông báo xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022”

Thực hiện Công văn số 3028/XNK-BCT ngày 19/5/2022 của Bộ Công Thương về việc xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022”. Theo đó, Bộ Công Thương triển khai tổ chức xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022” đối với các đối tượng là các doanh nghiệp xuất khẩu thuộc 27 nhóm ngành hàng.

Hoạt động sản xuất tại KCN Thanh Bình

Sở Công Thương Bắc Kạn thông báo và đề nghị các doanh nghiệp, HTX đáp ứng điều kiện tiêu chí về kim ngạch xuất khẩu tối thiểu theo các nhóm ngành hàng thì nghiên cứu lập hồ sơ tham gia xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022” gửi Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn để tổ chức xét chọn.

  • Hồ sơ gồm có:
  • Đơn đăng ký;
  • Các hồ sơ xác nhận của cơ quan hải quan, thuế, môi trường;
  • Các tài liệu liên quan.
  • Hồ sơ gửi về Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 15/6/2022 để tổ chức xét chọn theo quy định.
  • Liên hệ: Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, điện thoại 02093 872 104, mail: diupt.ct@backan.gov.vn 

Chi tiết Công văn số 3028/XNK-BCT ngày 19/5/2022 của Bộ Công Thương tại đây.

Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005251
Views Today : 74
Views This Month : 1358
Views This Year : 21321
Total views : 81861
Language
Skip to content