Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới – Chủ đề Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022

Ngày 15 tháng 3 hàng năm được chọn làm Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, hàng năm,Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Với bối cảnh dịch bệnh Covid -19 đang diễn biễn phức tạp, nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép phòng, chống dịch bệnh hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Bộ Công thương đã ban hành Kế hoạch số 4073/KH-BCT ngày 09 tháng 7 năm 2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 và lựa chọn chủ đề cho các hoạt động hưởng ứng là: “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”. Trong đó,việc xây dựng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng cũng cần tính đến diễn biến của dịchbệnh Covid – 19, bảo đảm an toàn sức khỏe cho những người tham gia, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển các phương thức, thói quen, kỹ năng kinh doanh, tiêu dùng phù hợp với trạng thái bình thường mới.

Với mục tiêu nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng với các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước. Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2022. Trong đó, tập trung vào Tháng của Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 và các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường.Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 sẽ bắt đầu từ mùa mua sắm cuối năm 2021, được tập trung tổ chức trong tháng 3 (Tháng cao điểm) và kéo dài hết tháng 5 năm 2022.Kết thúc tháng cao điểm, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng cần phát huy những kết quả đạt được trong tháng cao điểm, tiếp tục quan tâm, tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng tại địa phương, đơn vị trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động.

Trong đó, các hoạt động hướng tới Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 được triển khai từ 15 tháng 11 năm 2021 đến 28 tháng 2 năm 2022. Các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp cần chủ động tổ chức các hoạt động nhằm lồng ghép, đưa vào hoạt động chuyên môn, hoạt động kinh doanh các nội dung nhằm tăng cường quyền lợi cho người tiêu dùng.

Đặc biệt trong các ngày, đợt mua sắm cao điểm, cùng với việc tập trung vào các hoạt động nhằm thúc đẩy kinh doanh, các doanh nghiệp cần xây dựng công cụ hữu hiệu để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người tiêu dùng; chủ động biến trách nhiệm đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ các yêu cầu, nguyện vọng của người tiêu dùng thành động lực phát triển, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Các cơ quan nhà nước tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường, đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Các tổ chức xã hội cần phát huy rõ nét vai trò đại diện và là cầu nối giữa người tiêu dùng với các cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Các hoạt động trong Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Năm năm 2022, Bộ Công Thương cũng đã ban hành nội dung các hoạt động ở Trung ương, địa phương và các hoạt động của các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân khác, đảm bảo các hoạt động được tổ chức thường xuyên, xuyên suốt và phù hợp với tình hình của từng cấp, địa phương, đơn vị.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 không chỉ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng, phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua mà còn góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, giữ ổn định và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt trong bối cảnh vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế hiện nay./.

Triệu Thanh Hoa (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005008
Views Today : 76
Views This Month : 1029
Views This Year : 43438
Total views : 57864
Language
Skip to content