Tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí Quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tính đến hết Quý I năm 2024, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, có 81 cửa hàng xăng dầu (02 cửa hàng xăng dầu cấp 1; 79 cửa hàng xăng dầu cấp 3) và 28 điểm kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ, được phân bố rộng khắp trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Đối với lĩnh vực kinh doanh khí, trên địa bàn tỉnh có 01 trạm nạp LPG vào chai, 02 thương nhân kinh doanh mua bán LPG và 151 cửa hàng kinh doanh LPG chai với lượng hàng dự trữ, cung ứng đủ phục vụ sản xuất và tiêu dùng cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nguồn cung xăng dầu, LPG chai trên địa bàn tỉnh trong Quý dảm bảo ổn định. Hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí bảo đảm các điều kiện cho hoạt động kinh doanh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng ở địa phương. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, khí đều thực hiện đúng quy định về niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết. Giá bán mặt hàng xăng dầu, LPG chai được điều chỉnh theo thông báo của Liên Bộ Công Thương – Tài chính. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trên địa bàn tỉnh nguồn cung xăng dầu được đảm bảo; các cửa hàng bán lẻ chấp hành đúng quy định về thời gian bán hàng, không để xảy ra hiện tượng thiếu hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

(Cửa hàng duy trì đảm bảo quy định về giờ bán hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân)

Về công tác chỉ đạo, triển khai: Trước tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng đến giá cả và nguồn cung xăng dầu cho thị trường thế giới và trong nước, trên địa bàn tỉnh, bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Tổng cục Thuế… UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai đến các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan để đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và thời gian tới. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong Quý I năm 2024, thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xăng dầu trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã tiếp nhận 15 hồ sơ TTHC về lĩnh vực xăng dầu, trong đó: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với 06 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; Cấp 04 Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ; cấp 04 Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và trả 01 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Ngoài ra, Sở Công Thương đã ban hành 01 quyết định thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và 01 thông báo về việc chấm dứt hiệu lực Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ do các Doanh nghiệp có thông báo không tiếp tục hoạt động kinh doanh; chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong góp ý Dự thảo Thông tư quy định, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; góp ý Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP; kịp thời báo cáo Bộ Công Thương về báo cáo công tác phát triển cửa hàng xăng dầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Trong Quý I năm 2024, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý kịp thời về hành vi vi phạm như: Lập sổ hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi chai LPG đối với LPG chai bán tại cửa hàng bán lẻ LPG chai nhưng không có đủ các thông tin về chai LPG theo quy định; bán lẻ LPG chai tại cơ sở không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo qui định. Kết quả, kiểm tra, xử lý: 04 lượt vụ về lĩnh vực kinh doanh LPG chai, tổng số tiền thu nộp NSNN: 23.750.000 đồng. Ngoài ra, lực lượng Quản lý thị trường đã triển khai công tác giám sát thường xuyên được 593 lượt đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Trước diễn biến khó lường của hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh và phối hợp với các đơn vị liên quan trong theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu tại trên địa bàn tỉnh; đảm bảo thương nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu tuân thủ đúng quy định của pháp luật; bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, không để xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng không có lí do, không gây thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh./.

                                                                      Triệu Thanh Hoa (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005207
Views Today : 38
Views This Month : 4353
Views This Year : 16763
Total views : 77303
Language
Skip to content