Tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC quý I năm 2023 của Sở Công Thương

Công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC được thực hiện theo đúng quy trình từ khâu tiếp nhận, chuyển bộ phận chuyên môn giải quyết, trình lãnh đạo Sở xem xét quyết định và trả kết quả TTHC luôn bảo đảm thông suốt. Tạo lập hồ sơ điện tử từ hồ sơ đầu vào do tổ chức, công dân nộp, quản lý toàn bộ quy trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa hiện đại, không có hiện tượng ách tắc.Tinh thần, thái độ của công chức ở bộ phận “một cửa” luôn hòa nhã, lịch sự, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với các tổ chức, công dân trong giải quyết TTHC. 

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong quý I, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 4.874 hồ sơ (trực tuyến: 4.849 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích: 25 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 8 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 4.876 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 4.865 hồ sơ, đúng hạn: 11 hồ sơ, quá hạn 0 hồ sơ; Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 06 hồ sơ; trong đó, trong hạn: 06 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ.

Phát huy kết quả đạt được trong công tác kiểm soát TTHC, quý II năm 2023 Sở Công Thương đề ra phương hướng, nhiệm vụ như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của công chức, viên chức, người lao động, các cá nhân, tổ chức vào công tác cải cách TTHC tại đơn vị.

Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức thực hiện nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC tại đơn vị.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tăng cường rà soát, đánh giá quy định TTHC tại đơn vị, đề xuất phương án đơn giản hóa, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ cá nhân, tổ chức.

Bốn là, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành về thực hiện TTHC.

Năm là, thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định công bốTTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ TTHC theo quy định./.

                                                            Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004796
Views Today : 154
Views This Month : 3208
Views This Year : 20738
Total views : 35164
Language
Skip to content