Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại cho cán bộ quản lý nhà nước

Ngày 27/10/2022, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại tổ chức lớp Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động XTTM cho cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Đinh Lâm Sáng-Phó Giám đốc sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông xin xúc tiến thương mại (INTEC), Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và hơn 50 đại biểu là lãnh đạo và công chức các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố.

Ông Đinh Lâm Sáng-Phó Giám đốc sở Công Thương tỉnh phát biểu khai mạc

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông xin xúc tiến thương mại (INTEC), Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030” với quan điểm: Xây dựng, phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại (XTTM) số, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lợi ích mang lại cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị trường là thước đo đánh giá sự thành công của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNNT) và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM, trước tiên hướng tới sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước; việc chuyển đổi mạnh mẽ nhận thức của người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Dữ liệu là tài nguyên cốt lõi để xây dựng, phát triển Hệ sinh thái XTTM số; tổ chức, quản lý, khai thác dữ liệu XTTM một cách đồng bộ, toàn diện; ưu tiên thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Hệ sinh thái XTTM số; Phát triển các nền tảng số, ứng dụng số nhằm hỗ trợ khai thác dữ liệu, kết nối thị trường, dựa trên thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên triển khai ngay một số mô hình được thị trường khai thác có hiệu quả, phù hợp với điều kiện tỉnh Bắc Kạn.

Hệ sinh thái Xúc tiến thương mại số là kết cấu hạ tầng mềm, do Chính phủ đầu tư, phát triển gồm các nền tảng cơ bản dùng chung cho nền kinh tế như Hội chợ, triển lãm số; kết nối giao thương thông minh; cơ sở dữ liệu chuyên ngành XTTM; tư vấn-huấn luyện trực tuyến; thông tin khuyến mại; định danh điện tử, vv….

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông xin xúc tiến thương mại cho biết Bắc Kạn là một trong các địa phương đi đầu trong việc thực hiện Quyết định 1968, cụ thể: UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch hành động số 99/KH-UBND ngày 18/02/2022 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025;

Tại lớp tập huấn, bên cạnh việc nghe thông tin phổ biến về Quyết định 1968 của đại diện Cục XTTM, các học viên được tập huấn theo cách thức vừa học vừa thực hành, đảm bảo có thể tự vận hành Hệ thống Quản trị thông tin điều hành XTTM số, từng bước ứng dụng vào các công việc, nghiệp vụ XTTM hằng ngày như quản trị dữ liệu, tổ chức sự kiện nhằm thu hút và cập nhật thông tin dữ liệu doanh nghiệp và các tổ chức tại địa phương.

Thông qua Hội nghị tập huấn sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước nắm được những nội dung cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, đồng thời tự vận hành Hệ thống Quản trị thông tin điều hành XTTM số.

Kim Oanh (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005097
Views Today : 105
Views This Month : 2392
Views This Year : 4881
Total views : 65421
Language
Skip to content