Trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Công văn số 7713/UBND-TH ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Trong đó giao Sở Công Thương trả lời nội dung kiến nghị của cử tri nêu tại mục 1 phần II của Báo cáo số 38/BC-ĐĐBQH ngày 08/12/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội. Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo và trả lời cử tri như sau:

– Cử tri Giàng Văn Páo, thôn Phja Bay, xã Cổ Linh, huyện Pác Năm đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm triển khai thực hiện Dự án cấp điện nông thôn cho các huyện vùng cao tỉnh Bắc Kạn.

– Trả lời: Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 120 thôn, bản vùng cao, trong đó có thôn Phja Bay, xã Cổ Linh, huyện Pác Năm có trong danh sách Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 được Bộ Công Thương về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay dự án chưa được Trung ương cấp vốn, nên chưa triển khai thực hiện, khi được cấp Trung ương vốn sẽ triển khai thực hiện.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004925
Views Today : 122
Views This Month : 2820
Views This Year : 35859
Total views : 50285
Language
Skip to content