Trả lời kiến nghị Cử tri Lý Thanh Tịnh (Thôn Nà Vài, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm) về xem xét hỗ trợ chi phí cước vận chuyển xăng dầu cho các doanh nghiệp ở các tỉnh các huyện nghèo vùng sâu, vùng xa

Sở Công Thương nhận được của UBND huyện Pác Nặm về việc kiểm tra, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, có ý kiến kiến nghị của Cử tri Lý Thanh Tịnh (Thôn Nà Vài, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm): “Xem xét hỗ trợ chi phí cước vận chuyển xăng dầu cho các doanh nghiệp ở các tỉnh các huyện nghèo vùng sâu, vùng xa”. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xăng dầu trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

Từ thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua, Sở Công Thương đã có các báo cáo, kiến nghị gửi Bộ Công Thương để giải đáp, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong kinh doanh xăng dầu, trong đó có nội dung kiến nghị về giá bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, tại Báo cáo số 160/BC-SCT ngày 03 tháng 7 năm 2023 báo cáo kết quả hoạt động công nghiệp – thương mại năm 2022, 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (Báo cáo phục vụ Hội nghị ngành công thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ IX, năm 2023), Sở Công Thương đã kiến nghị Bộ Công Thương với nội dung: “Đề nghị có cách thức xác định giá bán lẻ đảm bảo đủ mức chi phí hoạt động cho các cửa hàng xăng dầu ở vùng sâu, vùng xa do các cửa hàng ở vùng sâu, vùng xa có chi phí vận chuyển xăng dầu lớn nên quy định mức giá như hiện nay là chưa phù hợp”.

Với nội dung trên, Sở Công Thương chuyển tiếp nội dung trả lời của Bộ Công Thương về giá bán lẻ xăng dầu cụ thể như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, giá bán xăng dầu hiện nay được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.

Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu, nếu có chi phí thực tế phát sinh hợp lý, hợp lệ (đã được kiểm toán) tăng cao        dẫn đến giá bán cao hơn giá điều hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được quyết định giá bán thực tế tại địa bàn đó (đã được thông báo với Bộ Công Thương) để bù đắp chi phí phát sinh nhưng không vượt quá 2% giá điều hành công bố cùng thời điểm.

Như vậy, quy định của pháp luật hiện nay đã có quy định cụ thể để bù đắp chi phí của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu”.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến cử tri Lý Thanh Tịnh của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đồng thời gửi UBND huyện Pác Nặm xem xét, tổng hợp./.

Triệu Thị Thanh Hoa (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 154
Views This Month : 3295
Views This Year : 42137
Total views : 56563
Language
Skip to content