IMG0652J-7c434ead88ae.jpg

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 03/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 428-NQ/BCSĐ ngày 22/9/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về thúc đấy hoạt động kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh; ngày 12/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 820/KH-UBND triển khai thí điểm mô hình Chợ 4.0 – Chợ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, với mục đích, giúp hình thành thói quen, từng bước đưa phương thức thanh toán số trở thành công cụ thanh toán chủ yếu trong quá trình giao dịch mua bán hàng hóa của người dân. Phấn đấu đến hết năm 2023, 100% tiểu thương tham gia bán hàng tại các chợ, các hộ kinh doanh và người dân thực hiện việc mua, bán hàng hóa sử dụng thành thạo công cụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các Chợ triển khai mô hình Chợ 4.0.

Theo kế hoạch, tỉnh Bắc Kạn sẽ tập trung triển khai với các nội dung sau:

1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức, đơn vị quản lý Chợ, các tiểu thương kinh doanh tại Chợ và người dân về việc thực hiện triển khai mô hình Chợ 4.0 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, trang/cổng thông tin điện tử.

2. Triển khai Chợ 4.0 đối với 12 chợ tại các huyện, thành phố (thành phố Bắc Kạn là 05 chợ, mỗi huyện 01 chợ) với nội dung chuyển đổi số tại Chợ 4.0 là: Thanh toán không dùng tiền mặt; đưa các sản phẩm địa phương tại Chợ lên sàn thương mại điện tử; sử dụng các loại hóa đơn, biên lai tại Chợ bằng phương thức điện tử; đảm bảo công cụ, cơ sở vật chất, công nghệ phục vụ cho việc xây dựng Chợ 4.0.

Qua đó, đấu 100% các tiểu thương/hộ kinh doanh tại 12 Chợ thí điểm được trang bị bảng mã để khách hàng quét mã QR Code thanh toán không dùng tiền mặt; triển khai mô hình Chợ 4.0 tại 60% các Chợ theo danh sách thí điểm thực hiện thu các khoản thu dịch vụ của Chợ (thu phí, tiền điện điện, thuê vị trí…) và chi trả lương cho cán bộ, nhân viên hưởng lương tại Chợ bằng hình thức không dùng tiền mặt; phấn đấu 100% các Chợ đã triển khai mô hình Chợ điện tử sử dụng các loại hóa đơn, biên lai thu phí tại Chợ bằng hình thức điện tử; mỗi Chợ 4.0 đưa tối thiểu 01 sản phẩm đặc trưng lên sàn thương mại điện tử.

3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cho đối tượng là: Cán bộ, công chức Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã; các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn; Ban quản lý các chợ, các tiểu thương và người dân.

Đối với 03 nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện, bên cạnh đó Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho một số sở, ban, ngành, địa phương phối hợp tổ chức thực hiện./.

Đàm Hoàng

Bài trướcPhê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2020, định hướng đến năm 2030
Bài tiếp theoCông bố đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Vằng Mười, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây