Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Sở Công Thương ban hành kế hoạch số 73/KH-SCT ngày 18 tháng 8 năm 2022 về việc tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Với yêu cầu các hoạt động tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được tổ chức thực hiện phong phú, đa dạng,  thiết  thực,  hiệu  quả,  tiết  kiệm, thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, hiểu ý nghĩa của Cuộc vận động từ đó ưu tiên trong mua sắm, sử dụng hàng sản xuất trong nước; đảm phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, Sở Công Thương tổ chức các hoạt động nổi bật, tập trung từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022 như sau: In, treo băng rôn tuyên truyền Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022. Thực hiện phóng sự và đưa tin về Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022 trên các phương tiện truyền thông. Tuyên truyền, quảng bá trên trang Website của Sở Công Thương, trang Website của Trung tâm Khuyến công và XTTM, Website của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nội dung tuyên truyền trên băng rôn thực hiện: từ ngày 15/9 đến ngày 25/9/2022. Mục đích nhằm quảng bá, tôn vinh, giới thiệu sản phẩm, hàng hoá Việt và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa  bàn  tỉnh có  các  sản  phẩm,  hàng  hoá, dịch  vụ được người tiêu dùng ưa thích, qua đó góp phần phát triển kinh  tế-xã hội địa phương; Khơi dậy niềm tự hào hàng Việt Nam, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện Cuộc vận động từ đó khuyến khích và ưu tiên sử dụng các sản phẩm hàng hóa Việt Nam.

 

Băng rôn tuyên truyền tại thành phố Bắc Kạn

Sở Công Thương đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội Doanh nhân OCOP tỉnh, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh căn cứ khả năng và tình hình thực tế tại đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp như: Treo băng rôn, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đăng tải các tin, bài trên Website,.. về các  hoạt động hưởng ứng Cuộc Vận động người Việt Nam ưu tiên dùng  hàng Việt Nam tại đơn vị đảm bảo thiết  thực, hiệu  quả. Đồng thời tích cực nghiên cứu, tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, từ đó khuyến khích và ưu tiên sử dụng các sản phẩm hàng hóa Việt Nam. Thông tin các hoạt động thực hiện gửi về Sở Công Thương để tổng hợp./.

(Nông Thị Thùy – Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 55
Views This Month : 1850
Views This Year : 9758
Total views : 70298
Language
Skip to content