UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022

Thực hiện Công văn số 1069/BCT-XTTM ngày 04/3/2022 của Bộ Công Thương  về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022. Theo đó, Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022 được Bộ Công Thương phát động trên cả nước từ ngày 18 đến ngày 24/4/2022. UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022 (tại Công văn số 1684/UBND-GTCNXD ngày 31 tháng 3 năm 2022). Trong đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện những nội dung như sau:

– Thông tin, tuyên truyền về Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 và Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam, hình ảnh địa phương thông qua các thương hiệu sản phẩm hàng hóa và dịch vụ;

– Lồng ghép đưa vào chương trình hoạt động của đơn vị các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022, trong đó tập trung triển khai từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022 với các hình thức như: diễn đàn, hội nghị, hội thảo, triển lãm, treo pano, áp phích cổ động, băng rôn tuyên truyền, tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng…;

– Phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh;

– Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng và hiệu quả; làm đầu mối, theo dõi các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

(Hoàng Thị Yến – Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 89
Views This Month : 3752
Views This Year : 11660
Total views : 72200
Language
Skip to content