Các hoạt động Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Với mục đích nhằm tuyên truyền quảng bá Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 và tôn vinh, quảng bá thương hiệu và hình ảnh quốc gia, thương hiệu Việt Nam thông qua thương hiệu sản phẩm, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị thương hiệu sản phẩm của Việt Nam nói chung và sản phẩm của tỉnh Bắc Kạn trên thị trường, qua đó góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương; Nhằm đưa sản phẩm và hình ảnh Việt Nam, sản phẩm và hình ảnh Bắc Kạn đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế; đồng thời quy tụ, khơi dậy nỗ lực của các ngành, các cấp, sự nhiệt huyết của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng thương hiệu, phát triển bền vững.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số số 1684/UBND-GTCNXD ngày 21 tháng 3 năm 2022 và số 1069/BCT-XTTM ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022. Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 32/KH-SCT ngày 31 tháng 3 năm 2022 về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Với yêu cầu các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh được tổ chức thực hiện với các hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn, phát huy được sức mạnh và sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 như hiện nay. Sở Công Thương tổ chức các hoạt động nổi bật, tập trung từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022 như sau:

  1. Thực hiện các bài viết, phóng sự và đưa tin về các hoạt động của Tuần lễ Thương hiệu quốc gia trên các phương tiện truyền thông cụ thể: Thực hiện các bài viết về các hoạt động của Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022 đăng trên Báo Bắc Kạn; Làm phóng sự truyền hình về các hoạt động của Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022, phát sóng trên Đài Phát thanh và Đài Truyền hình tỉnh.
  2. Treo pano, băng rôn chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4. Địa điểm tại Cổng văn phòng Sở Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân OCOP, Hội doanh nhân trẻ tỉnh và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/4 đến 24/4/2022.

    Sở Công Thương treo băng rôn chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam tại trụ sở cơ quan
  3. Tuyên truyền, quảng bá trên trang Website của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và XTTM, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cụ thể: Đăng thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Xây dựng và đăng các tin, bài viết, hình ảnh, clip phóng sự tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh, trên báo Bắc Kạn, trang Website của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và XTTM và Website doanh nghiệp, hợp tác xã.

    Treo băng rôn chào mừng ngày thương hiệu Việt Nam tại Trung tâm thương mai Vincom

Thời gian thực hiện: Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022 được Bộ Công Thương phát động trên cả nước từ ngày 18 đến ngày 24/4/2022. Theo đó, các nội dung được tập trung thực hiện từ ngày 18/4 đến 24/4/2022.

Theo đó Sở Công Thương đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân OCOP tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh căn cứ khả năng và tình hình thực tế tại đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp như: Treo băng rôn, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đăng tải các tin, bài trên Website,.. về các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022 tại đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đồng thời tích cực nghiên cứu, tìm hiểu Chương trình Thương hiệu quốc gia, từ đó hoàn thiện sản phẩn nâng cao thương hiệu của mình hướng đến thị trường quốc tế. Thông tin các hoạt động thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định./.

(Hoàng Thị Yến – Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005009
Views Today : 8
Views This Month : 1038
Views This Year : 43447
Total views : 57873
Language
Skip to content