UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh các cơ quan chức năng và các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đã phát hiện và xử lý 10.407 vụ việc vi phạm hành chính, ban hành 10.754 quyết định xử phạt. Qua theo dõi việc tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã được các đơn vị đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện (số quyết định xử phạt đã thi hành là 9.481 quyết định, chiếm 88,2% trên tổng số quyết định xử phạt). Tuy nhiên, vẫn còn những quyết định xử phạt chưa thi hành (có 1.273 quyết định chưa thi hành, chiếm 11,8% trên tổng số quyết định xử phạt). Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các quyết định chưa được thi hành là do người vi phạm chưa tự giác chấp hành, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có tài sản để thực hiện cưỡng chế…

Trước tình hình đó, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tại Văn bản số 3220/UBND-NCPC ngày 29/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm chủ động rà soát các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các quy định pháp luật liên quan để có biện pháp xử lý phù hợp, trong đó chú trọng triển khai biện pháp hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt cho các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; cơ quan, cá nhân được giao nhiệm vụ tổ chức thi hành quyết định xử phạt phải thực hiện đúng, đầy đủ, chặt chẽ quy trình, thủ tục, các biện pháp tổ chức thi hành quyết định xử phạt theo quy định pháp luật, đảm bảo thi hành nghiêm túc, toàn diện, triệt để các quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương có các biện pháp nhằm theo dõi tình hình thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Đàm Hoàng
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005207
Views Today : 40
Views This Month : 4355
Views This Year : 16765
Total views : 77305
Language
Skip to content