Chi bộ Thương mại – Thanh tra tổ chức sinh hoạt Chi bộ chuyên đề mẫu năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 292-KH/ĐU ngày 17 tháng 3 năm 2023 Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề mẫu năm 2023 của Đảng ủy Sở Công Thương, ngày 28 tháng 3 năm 2023, Chi bộ Thương mại – Thanh tra tổ chức sinh hoạt Chi bộ chuyên đề với nội dung “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung tham mưu giải pháp xây dựng thương hiệu rượu xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn”. Dự sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Ngọc Văn Biên – Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Công Thương và đại diện Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ đã phân công xây dựng dự thảo đề cương báo cáo chuyên đề theo quy định. Tại buổi sinh hoạt, thay mặt cấp ủy chi bộ, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày dự thảo báo cáo chuyên đề tới toàn thể các đồng chí Đảng viên. Trong đó, tập trung phân tích sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung tham mưu giải pháp xây dựng thương hiệu rượu xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; nêu thực trạng công tác quản lý nhà nước của Sở Công Thương đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh nói chung và việc hỗ trợ phát triển sản phẩm rượu xã Bằng Phúc nói riêng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế do đa phần các cơ sở sản xuất rượu thủ công quy mô nhỏ, không có đăng ký kinh doanh và không đăng ký thuế. Tại một số vùng trong tỉnh đã hình thành vùng sản xuất rượu thủ công với quy mô khá lớn như xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn tuy nhiên số lượng cơ sở đã được cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu còn thấp.

Qua sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ Thương mại – Thanh tra đã thảo luận, thống nhất đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như tham mưu phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền và yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu phải thực hiện quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, Giấy xác nhận kiến thức về ATTP và thực hiện đầy đủ quy định về tem, nhãn và bao bì sản phẩm; Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo ATTP, lấy mẫu kiểm định chất lượng sản phẩm rượu và đôn đốc thực hiện tự công bố sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương. Đồng thời, thông qua chương trình xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh giới thiệu sản phẩm, tham gia các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh; Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, xây dựng và đăng ký nhãn hiệu, hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm rượu.

Bên cạnh những giải pháp chung về quản lý sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh, riêng đối với xã Bằng Phúc tập trung một số giải pháp như: Xây dựng làng nghề với quy mô, trình độ công nghệ ngày càng tiên tiến; gắn với sản phẩm là thế mạnh của địa phương, có giá trị kinh tế cao, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; khuyến khích, hỗ trợ các chủ thể sản xuất tích cực tham gia Chương trình OCOP. Đề nghị UBND xã tập trung tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, hộ gia đình cam kết thực hiện các nội dung quy định về làng nghề; huy động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia xây dựng làng nghề, trong đó nâng cao chất lượng, giữ gìn thương hiệu sản phẩm Rượu Bằng Phúc, tích cực bảo vệ môi trường. Hỗ trợ xây dựng và quảng bá câu chuyện sản phẩm gắn với thương hiệu rượu Bằng Phúc và trải nghiệm văn hóa, lịch sử tại địa phương.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Ngọc Văn Biên – Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, đại diện Tổ công tác của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã đánh giá công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ chu đáo, đầy đủ; tiến trình buổi sinh hoạt đã bám sát theo hướng dẫn đồng thời các đồng chí đảng viên, quần chúng trong Chi bộ đã tích cực, chủ động thảo luận, phát biểu ý kiến xây dựng chuyên đề; công tác điều hành của người chủ trì phù hợp, có tính chất gợi mở, định hướng vấn đề thảo luận, đặc biệt tập trung vào làm rõ các giải pháp để thực hiện nội dung chuyên đề.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ đã tiếp thu ý kiến thảo luận và thống nhất phân công các bộ phận chuyên môn và các cá nhân thực hiện các nội dung giải pháp của chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung tham mưu giải pháp xây dựng thương hiệu rượu xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn” trong thời gian tiếp theo.

Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)-Ảnh: Kim Oanh


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005259
Views Today : 88
Views This Month : 2027
Views This Year : 21990
Total views : 82530
Language
Skip to content