Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; quán triệt văn bản mới của Trung ương và tỉnh

Thực hiện Kế hoạchsố 168-KH/TU ngày 22tháng 3năm 2023 của Tỉnh ủy Bắc Kạnvề tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; quán triệt văn bản mới của Trung ương, của tỉnh và Công văn số 787-CV/ĐU ngày 24tháng 3năm 2023 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về việchọc tập chuyên đề năm 2023, quán triệt văn bản mới của Trung ương, của tỉnh.

Ngày 28/03/2023, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Sở Công Thương Bắc Kạn đã tham gia hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, đã được nghe PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương và đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2030, Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới, Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW  ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh gọn, hiệu quả, Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Qua hội nghị, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Sở Công Thương Bắc Kạn đã nắm được những nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận và nội dung chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023, từng bước vận dụng và thực hiện đạt hiệu quả cao.

                                                                        – Bích Thơ-
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 127
Views This Month : 295
Views This Year : 5198
Total views : 65738
Language
Skip to content