“Hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã xuất khẩu tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử”

Đề án Hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã xuất khẩu tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử thuộc nhóm “Phát triển các sản phẩm, giải pháp TMĐT”. Nội dung đề án gồm các công việc chính như sau: Đề án lựa chọn 02 hợp tác xã hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có tiềm năng và phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh tham gia. Các hợp tác xã tham gia đề án được hỗ trợ đăng ký thương hiệu của đơn vị mình lên sàn thương mại điện tử quốc tế và sàn thương mại điện tử uy tín trong nước, với mục tiêu quảng bá thương hiệu, bán sản phẩm hàng hóa của địa phương thông qua sàn thương mại điện tử đến người tiêu dùng trong và ngoài nước, bao gồm:

Lựa chọn Hợp tác xã Tài Hoan (Chế biến tinh bột và sản xuất miến dong), Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành (Sản xuất chế biến nông sản) với tổng số 21 sản phẩm OCOP tham  gia  sàn  giao dịch thương mại điện tử quốc tế (https://www.alibaba.com). Đồng thời 02 hợp tác xã này sẽ được lựa chọn 50 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn (ưu tiên đối với sản phẩm  OCOP  của  tỉnh) đáp ứng các tiêu chí tham gia các sàn thương mại  điện  tử  uy  tín  trong  nước  (Sàn  TMĐT: https://www.sendo.vn; https://shopee.vn). Qua đó, xác thực mở tài khoản gian hàng cho Hợp tác xã Tài Hoan (Chế biến tinh bột và sản xuất miến dong), Hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành (Sản xuất chế biến nông sản) chính thức hoạt động trên các sàn thương mại điện tử (https://www.alibaba.com, https://www.sendo.vn; https://shopee.vn).

Việc hoàn thiện Đề án “ Hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã xuất khẩu tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử” đã góp phần đáp ứng các mục tiêu Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Bắc Kạn. Đề án hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái quảng bá hình ảnh sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị thụ hưởng trên môi trường trực tuyến, thông qua đó khuyến khích khách hàng tiến hành hoạt động mua bán trên các sàn TMĐT, đưa sản phẩm sản OCOP của các hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn tham gia sàn thương mại điện tử quốc tế (https://www.alibaba.com), đồng thời đưa sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn lên các sàn thương mại điện tử uy tín trong nước (Sàn TMĐT: https://www.sendo.vn; https://shopee.vn). Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh, đưa năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hợp tác xã và sản phẩm của tỉnh lên cao hơn nữa.

Thực hiện thành công đề án đã góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ứng dụng thương mại điện tử, tăng cường đầu tư, thực hành ứng dụng nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và đặc biệt trong điều kiện thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ là vừa thực hiện phát triển kinh tế, vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời điểm hiện tại và những năm tiếp theo./.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005100
Views Today : 48
Views This Month : 115
Views This Year : 5018
Total views : 65558
Language
Skip to content