Hội nghị trực tuyến về ngoại giao kinh tế năm 2023

Chiều 9/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế và những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ngoại giao kinh tế năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trong nước; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của ngành ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương đã triển khai kịp thời các nhiệm vụ đối ngoại nói chung, công tác ngoại giao kinh tế nói riêng. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả.

Thời gian tới, các bộ, ngành trung ương, các địa phương, nhà ngoại giao, đại sứ, trưởng cơ quan đại diện và tham tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài cần đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế; đánh giá sâu tình hình, nhận định thời cơ và thách thức. Đặc biệt, cần bám sát, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hóa, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/2/2023 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và các sở, ngành tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh 

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, công tác ngoại giao kinh tế trong năm 2022 đã bám sát các trọng tâm điều hành của Chính phủ, kịp thời chuyển trọng tâm từ ngoại giao phục vụ phòng, chống dịch bệnh sang phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Năm 2023, có 6 nhiệm vụ trọng tâm cho công tác ngoại giao kinh tế, gồm: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ, nâng cao nhận thức về ngoại giao kinh tế; triển khai tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao và các cấp, trong đó xác định hợp tác kinh tế là nội hàm trung tâm nhằm tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài kết hợp với các nguồn lực trong nước phục vụ cho phát triển; đẩy mạnh hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp theo tinh thần lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; chủ động, tích cực hội nhập và liên kết kinh tế quốc tế trên cơ sở bám sát đường lối đối ngoại, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, cân bằng, hài hòa trong ứng xử quốc tế, nâng cao vị thế đất nước; chú trọng, tăng cường nhạy bén và chuyên sâu trong nghiên cứu, dự báo, tham mưu phục vụ Chính phủ và đáp ứng nhu cầu trong nước; đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến thực chất trong triển khai ngoại giao kinh tế.

Tại tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác ngoại giao kinh tế trên cơ sở Chương trình hành động của Chính phủ đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đặc biệt là việc tranh thủ tận dụng các cơ hội, lợi thế cho sản phẩm của tỉnh từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới; tích cực nghiên cứu, tham mưu việc mở rộng, nâng tầm quan hệ của tỉnh với các địa phương nước ngoài, tập đoàn kinh tế, tổ chức tài chính quốc tế nhằm thu hút các dự án có nguồn vốn đầu tư nước ngoài và phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh./.

Nguồn: https://backan.gov.vn/pages/hoi-nghi-truc-tuyen-ve-ngoai-giao-kinh-te-nam-2023-e404.aspx
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 120
Views This Month : 3261
Views This Year : 42103
Total views : 56529
Language
Skip to content