Khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Sáng 30/6, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tiến hành khai mạc Kỳ họp thứ nhất. Các đồng chí: Phạm Thanh Tùng – Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Nguyễn Ngọc Vân – Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến dự Kỳ họp.

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV tỉnh; Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV tỉnh; Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn qua các thời kỳ cư trú tại tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa X; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Toàn cảnh Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV nhấn mạnh, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu hoạt động của các cơ quan trong bộ máy chính quyền tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng: Nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; xem xét thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh và tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là các nội dung đặc biệt quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cấp tỉnh trong cả nhiệm kỳ. HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 về nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương năm 2021; xem xét thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2021.

Đồng chí Phương Thị Thanh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh khóa X nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất để bầu giữ các trọng trách trong bộ máy các cơ quan chính quyền tỉnh. Đồng thời phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo tóm tắt công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo báo cáo, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành công rất tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của toàn dân. Tại cuộc bầu cử lần này, cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,81%. Kết quả này đã thể hiện sự quan tâm tích cực và ý thức trách nhiệm của các cử tri đối với cuộc bầu cử; các đại biểu trúng cử với số phiếu rất cao; cử tri của tỉnh đã bầu được 6 ĐBQH khóa XV; 50 đại biểu HĐND tỉnh, 238 đại biểu HĐND cấp huyện, 1.952 đại biểu HĐND cấp xã.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, đồng chí Hoàng Duy Chinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh thể hiện cao nhất trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tâm, khách quan bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND để sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy cho nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, HĐND tỉnh khoá X cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động để thể hiện rõ vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương, chú trọng đến cải cách hành chính và nâng cao năng lực, hiệu lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát, chất lượng ban hành các văn bản về cơ chế, chính sách, đảm bảo tính sát thực, khả thi, đúng luật, đúng thẩm quyền và phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và Nhân dân; tiếp tục hoàn thiện hơn nữa chương trình hành động của cá nhân, đảm bảo sát với thực tiễn và hướng về cơ sở, lắng nghe để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân, thực sự xứng đáng là người đại biểu nhân dân trong thời kỳ hội nhập…

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả, đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV tái cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí: Hoàng Thu Trang – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND khóa IX; Nông Quang Nhất – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND khóa IX được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X

Tại Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 100% các đại biểu HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tiếp đó, Kỳ họp tiến hành bầu chức Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Lường Đức Thắng – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ được bầu giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Lê Thị Hương – Trưởng Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Trịnh Tiến Dũng – Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Hoàng Minh Hải – Trưởng Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Đồng Thị Vân Thoa – Phó Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh khoá IX được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Trần Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Nông Quang Nhất – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X được bầu giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Hoàng Văn Vĩnh – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa IX được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 100% các đại biểu HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thường trực HĐND tỉnh và Trưởng các Ban HĐND tỉnh khóa X ra mắt tại Kỳ họp

Thay mặt các đồng chí trúng cử HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu các chức vụ chủ chốt trong bộ máy HĐND tỉnh. Với ý thức, trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí hữa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, thành tích, kết quả tốt đẹp của HĐND các khóa trước, luôn nỗ lực, cố gắng làm việc hết sức mình cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của Nhân dân; phản ánh trung thực, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân đến HĐND tỉnh; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Buổi chiều, Kỳ họp tiếp tục làm việc để tiến hành thực hiện nhiều nội dung quan trọng khác./.

Thu Cúc
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005087
Views Today : 110
Views This Month : 1524
Views This Year : 4013
Total views : 64553
Language
Skip to content