Kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng khá

Nỗ lực triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, 6 tháng đầu năm 2022, Bắc Kạn tăng trưởng 4,52% so với cùng kỳ năm 2021. Các cơ sở đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ sôi động trở lại, hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng khá…
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021
(Ảnh: Mua sắm hàng hóa tại Trung tâm Thương mại Vincom thành phố Bắc Kạn)

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, ban hành kịch bản tăng trưởng theo từng quý, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đối với các sở, ngành, địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh giao 60 nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, nhìn chung đến nay, các nhiệm vụ đã và đang hoàn thành theo đúng tiến độ.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh ước đạt 3.687 tỷ đồng, đạt gần 45% kế hoạch, tăng trưởng 4,52% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp tăng trưởng 3,69%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng trưởng 5,15%; khu vực dịch vụ tăng trưởng 4,65%. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá hiện hành ước đạt trên 6.431 tỷ đồng, đạt gần 44% kế hoạch.

Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung sản xuất đúng khung thời vụ, sử dụng cơ cấu giống phù hợp, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp và chất lượng nông lâm sản, thủy sản. Hiện nay, người dân đã bước vào kỳ thu hoạch lúa xuân. Sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt trên 86.600 tấn, đạt 99% kế hoạch.

Công tác phát triển đàn vật nuôi được chú trọng, tỉnh đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống rét, phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm. Việc tái đàn sau dịch bệnh được quan tâm thực hiện. Đến nay, tổng đàn đại gia súc đạt 72,8 nghìn con, đạt 84% kế hoạch; đàn lợn 246,9 nghìn con, đạt 67% kế hoạch; gia cầm 2.658,8 nghìn con, đạt 59% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi các loại tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác trồng và phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo, tổng diện tích rừng đã trồng trên 3.700ha, đạt 93%, dự kiến hết vụ trồng rừng sẽ vượt kế hoạch.

Trong lĩnh vực công nghiệp, các sở, ngành và UBND các cấp tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc các dự án triển khai theo kế hoạch, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; thường xuyên kiểm tra, thăm nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để đánh giá tác động và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trước tác động của dịch Covid-19. Qua đó, hoạt động công nghiệp nhìn chung ổn định, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh đã đẩy nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, bắt đầu phục hồi và đạt kết quả khá. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 714,5 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Sản xuất tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới

Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022; HĐND tỉnh đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2022 để kịp thời thực hiện và giải ngân. UBND tỉnh tổ chức các hội nghị giao ban xây dựng cơ bản, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tiến độ giải ngân các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đạt chậm so với kế hoạch.

Các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn đã từng bước phục hồi và phát triển trở lại, có phần sôi động hơn, hàng hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 2.845 tỷ đồng, đạt 45,16% kế hoạch và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021.

Hoạt động xuất, nhập khẩu của tỉnh tiếp tục đạt kết quả khả quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 20,5 triệu USD, tăng 62,8% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 81,8% kế hoạch. Trong đó, xuất khẩu đạt 13,9 triệu USD, đạt 79,4% kế hoạch, tăng 66,9% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 6,6 triệu USD, đạt 88% kế hoạch, tăng 56% so với cùng kỳ.

Hoạt động du lịch tửng bước phục hồi, tổng lượt khách du lịch đạt 234,7 nghìn lượt khách, đạt 37% kế hoạch, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay của tỉnh là 46 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 570 tỷ đồng (giảm 9 doanh nghiệp so với cùng kỳ 2021) và có 31 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 1.130 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho 8 dự án với tổng mức vốn đăng ký trên 800 tỷ đồng; thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 2 dự án.

Tỉnh tiếp tục quản lý, điều hành ngân sách chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định và trong phạm vi dự toán được giao; tăng cường các giải pháp thu và chống thất thu ngân sách; chỉ đạo thực hiện phân bổ kinh phí để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai các chính sách miễn, giảm thuế phí, lệ phí, gia hạn thời gian nộp thuế cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh… Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 417,5 tỷ đồng, đạt 55,2% dự toán Trung ương giao, đạt 50,9% dự toán tỉnh giao, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 đạt 34,4% dự toán giao đầu năm.

Từ nay đến cuối năm, Bắc Kạn tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ xuân, triển khai sản xuất vụ mùa và chuẩn bị phương án sản xuất vụ đông năm 2022. Thực hiện kiểm tra, đôn đốc các dự án, nhà máy công nghiệp hoạt động, đầu tư theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại, bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa. Triển khai kế hoạch, lộ trình mở cửa an toàn, khoa học, hiệu quả đón khách du lịch quốc tế. Thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp theo kế hoạch thu ngân sách và giải pháp chống thất thu ngân sách năm 2022…/.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004731
Views Today : 148
Views This Month : 3997
Views This Year : 12681
Total views : 27107
Language
Skip to content