Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của BCH TW , Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Chi tiết xem tại đây


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004799
Views Today : 117
Views This Month : 117
Views This Year : 21150
Total views : 35576
Language
Skip to content