Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Chi tiết xem tại đây


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004799
Views Today : 114
Views This Month : 114
Views This Year : 21147
Total views : 35573
Language
Skip to content