Quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 02 năm liên tục từ năm 2020 đến năm 2021

Ngày 11/3/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ký ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 02 năm liên tục từ năm 2020 đến năm 2021.

Theo đó có 20 tập thể, 47 cá nhân (trong đó Sở Công Thương có 01 tập thể là Văn phòng Sở và 01 cá nhân) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 02 năm liên tục từ năm 2020 đến năm 2021.

SỞ CÔNG THƯƠNG
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 115
Views This Month : 3849
Views This Year : 12533
Total views : 26959
Language
Skip to content