Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức thành công Hội nghị công chức, người lao động năm 2023

Chiều ngày 16/01/2023,Sở Công Thương Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có đầy đủ 100% công chức và người lao động cơ quan Văn phòng Sở.

Tại Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CC, NLĐ năm 2022; kết quả thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị; Tóm tắt báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022; Báo cáo tóm tắt việc thực hiện các Quy chế đã ban hành năm 2022 và tổng hợp một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung nội dung các Quy chế năm 2023và các ý kiến phát biểu, thảo luận của công chức, người lao động tham dự. Đồng chí Hoàng Hà Bắc – Giám đốc Sở đại diện cho Ban Giám đốc Sở đã giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công chức và người lao động với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn.

Năm 2022, trong bối tỉnh Bắc Kạn vẫn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, mặc dù vẫn duy trì tăng trưởng, nhưng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp khó khăn, nhưng về cơ bản Sở Công Thương đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị công chức và người lao động năm 2022 đã đề ra.   

Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023, Sở Công Thương đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu chủ yếu, đề ra nhiệm vụ và các nhóm giải pháp trọng tâm trên từng lĩnh vực cụ thể: Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tham mưu và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực: công nghiệp, an toàn năng lượng, quản lý thương mại, hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại …

Tại Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2025, công bố các quyết định khen thưởng của Công đoàn, phát động phong trào thi đua trong toàn thể công chức, người lao động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Với sự thống nhất cao, toàn thể Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức và người lao động năm 2023. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Cấp ủy, Lãnh đạo Sở cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể công chức, người lao động sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 mà Nghị quyết Hội nghị đề ra./.

Tin: Lương Quyên; Ảnh: Bích Thơ

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 55
Views This Month : 1850
Views This Year : 9758
Total views : 70298
Language
Skip to content