Sở Công Thương công nhận danh hiệu “công dân học tập” năm 2022 cho 45 công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị

Thực hiện Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 -2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 244/QĐ-KHVN ngày 28/7/2022 của Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030.

Căn cứ vào các thành tích đã đạt được trong năm 2022 của công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương trong thực hiện mô hình công dân học tập, ngày 29 tháng 11 năm 2022 Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-SCT về việc công nhận danh hiệu “công dân học tập” năm 2022 của Sở Công Thương. Theo đó,  công nhận danh hiệu công dân học tập năm 2022 đối với 45 công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công Thương.

Công chức, viên chức, người lao động được công nhận danh hiệu công dân học tập năm 2022 sẽ tiếp tục củng cố, duy trì, phát huy để đạt được danh hiệu trong những năm tiếp theo. Luôn phấn đấu, nỗ lực trong việc tự học tập và rèn luyện, nâng cao kỹ năng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Sở Công Thương là đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao./.

Lương Quyên (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005251
Views Today : 72
Views This Month : 1356
Views This Year : 21319
Total views : 81859
Language
Skip to content