Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 24/3/2020 của BTV Tỉnh uỷ về nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã tăng cường phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; xác định phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; lồng ghép các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn các hợp tác xã, tổ hợp tác về phát triển thương hiệu, hỗ trợ máy móc thiết bị, hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn được giao của Sở Công Thương.

Hỗ trợ máy móc sản xuất tại HTX Văn Quyến

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bản chất, mô hình HTX kiểu mới, vị trí vai trò của KTTT trong nền kinh tế hiện nay được quan tâm thực hiện thông qua các hoạt động tuyên truyền quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Kạn qua các cơ quan báo chí Trung ương, qua đó, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm đặc trưng của‎ tỉnh Bắc Kạn đến với độc giả trong nước và nước ngoài, đặc biệt là hoạt động‎ xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP của tỉnh và các mô‎ hình KTTT, HTX tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn.

Việc triển khai chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX được lồng ghép thông qua các hoạt động hỗ trợ các HTX qua các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại và hỗ trợ phát triển thương mại điện tử.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, hoạt động hỗ trợ ứng dụng máy móc tiến tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương với các đề án hỗ trợ thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm cho cho 05 HTX với tổng kinh phí là 105 triệu đồng; hỗ trợ máy móc thiết bị trong sản xuất cho 05 HTX với kinh phí 319,18 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đã hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản và thực phẩm HTX Nhung Lũy với kinh phí là 291 triệu đồng; HTX Yến Dương với kinh phí 194 triệu đồng; Đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất hạt chiếu”, tổng kinh phí hỗ trợ đề án là 487,0 triệu đồng, đơn vị thụ hưởng là HTX Văn Quyến, xã Dương Quang, TP Bắc Kạn và HTX Dịch vụ tổng hợp Vũ Loan, xã Văn Vũ, huyện Na Rì; hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản cho HTX Nông nghiệp công nghệ cao BK FOOD với kinh phí 296 triệu đồng.

Bên cạnh đó, từ các đề án khuyến công đã hỗ trợ các HTX nâng cao năng lực quản lý. Năm 2021, triển khai Đề án “Hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong sản xuất kinh doanh” cho Hợp tác xã Thiên An, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông với kinh phí thực hiện là 19,5 triệu đồng; tổ chức 01 Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở CNNT với sự tham gia của 53 đại biểu, đại diện cho các HTX trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, hỗ trợ thuê tư vấn trong lĩnh vực quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực đối với HTX Yến Dương với kinh phí hỗ trợ là 21,8 triệu đồng.

Các chương trình, đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại do Sở Công Thương đã triển khai hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các hợp tác xã trao đổi kinh nghiệm, kết nối và phát triển thị trường, mở rộng liên doanh, liên kết, tìm kiếm đối tác, thị trường tiêu thụ sản phẩm và hợp tác đầu tư, đặc biệt việc hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại trên nền tảng số góp phần tích cực trong việc đổi mới, thích ứng kịp thời trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đến nay một số sản phẩm của các hợp tác xã đã trở thành hàng hóa và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, có chỗ đứng trên thị trường, tham gia vào hệ thống bán lẻ hiện đại ở một số thành phố lớn góp phân nâng cao sức cạnh tranh, phát triển các sản phẩm nông, lâm sản theo chuỗi giá trị bền vững, từng bước hướng đến thị trường xuất khẩu.

Hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá được tổ chức thường xuyên Thường xuyên tổng hợp cung cấp các thông tin về sản phẩm, số lượng, tiêu chuẩn chất lượng mùa vụ các sản phẩm của tỉnh (cam, quýt, miến dong, Bí xanh thơm….) để đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan trung ương, các sở Công Thương các tỉnh, thành phố hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp, nhà phân phối, hệ thống siêu thị trong nước và nước ngoài tìm hiểu, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, hàng năm, Sở Công Thương đã tham mưu tổ chức các hoạt động, sự kiện xúc tiến thương mại thị trường trong nước như: Năm 2020, tổ chức Tuần lễ giới thiệu Bí xanh thơm, gạo Japonica và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn tại Hà Nội với 11 gian hàng trưng bày, giới thiệu, có 15 đơn vị tham gia gian hàng. Năm 2021, tổ chức Ngày hội Nông sản – OCOP và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại thành phố Bắc Kạn. Năm 2022, tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022, tổ chức 50 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể với sự tham gia của trên 32 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh các với trên 100 mặt hàng, đa dạng các sản phẩm. Cũng trong năm 2022, tỉnh Bắc Kạn lần đầu tiên tổ chức Tuần lễ giới thiệu miến dong và các sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn diễn ra từ ngày 02 – 05/12 tại thành phố Hải Phòng; trong đó, tổ chức 24 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại của tỉnh Bắc Kạn và thành phố Hải Phòng với sự tham gia của 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh các với trên 100 mặt hàng, chủ lực là sản phẩm Miến dong của các hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động tổ chức các hoạt động, sự kiện xúc tiến thương mại thị trường nước ngoài được quan tâm tổ chức như Tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia trưng bày tại Hội chợ triển lãm “ECO-GREEN VIET NAM EXPO” tại  Athens, Hy  Lạp năm 2022 qua đó lần đầu tiên đưa sản phẩm hàng hóa của tỉnh trưng bày, quảng bá, giới thiệu tại một sự kiện tại nước ngoài (Miến dong Tài Hoan của HTX Tài Hoan;  bún khô Hồng Luân của HTX Hồng Luân; phở khô Quỳnh Niên của HTX Bún phở Quỳnh Niên; tinh dầu sả, chanh, quýt của HTX Hương Ngàn; trà Như Cố của HTX Nông  nghiệp thanh  niên Như Cố). Thông  qua  chương trình,  những  sản  phẩm  tiềm năng, thế mạnh  của  tỉnh  Bắc  Kạn đã được  quảng  bá,  giới  thiệu  rộng rãi đến  quan  khách, doanh  nghiệp  Hy  Lạp,  Châu  Âu, người  dân  và  khách  quốc  tế tham  quan  tại  Hội chợ triển lãm. Một số sản phẩm nông sản của tỉnh đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ doanh nghiệp Slovakia như các loại miến dong, sản phẩm từ gạo (bún khô, phở khô),

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã hỗ trợ các HTX phát triển thương mại điện tử theo Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025. Năm 2020, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ 6 hợp tác xã tham gia Đề án: “Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng cho doanh nghiệp thương mại điện tử tại Bắc Kạn”. Giá trị mỗi phần mềm 40 triệu đồng (HTX OCOP Quế Thanh, HTX Nhung Lũy, HTX Yến Dương, HTX Nông nghiệp sạch Huyền Hân, HTX Nông nghiệp sạch Tân Sơn, HTX Dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang). Năm 2021, Sở Công Thương đã thực hiện hỗ trợ website cho 4 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, gồm: HTX Nông nghiệp sạch Tân Sơn; HTX Thắm Lượng; HTX Bản Luông; HTX Minh Anh với kinh phí 35.750.000 đồng/bộ Website. Năm 2022, Sở Công Thương hỗ trợ nâng cao năng lực cho 01 hợp tác xã xuất khẩu tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử thế giới (https://www.alibaba.com/) và các sàn thương mại điện tử uy tín trong nước (https://www.sendo.vn; https://shopee.vn) với kinh phí thực hiện hỗ trợ là 94.500.000 đồng. Đồng thời, từ nguồn kinh phí phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn được giao năm 2022, Sở Công Thương đã hỗ trợ 05 hợp tác xã tham gia sàn TMĐT uy tín trong nước với kinh phí 25 triệu đồng/5 đơn vị (HTX Ngân Sơn, HTX Nông nghiệp thanh niên Như Cố, HTX Hoàng Hương, HTX Hoàng Huynh, HTX Nhung Lũy).

Nhìn chung sau gần 3 năm thực hiện, công tác phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể được Sở Công Thương xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, được lồng ghép với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Sở. Các chương trình, chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói chung và Sở Công Thương nói riêng được triển khai hiệu quả, nội dung hỗ trợ gắn với nhu cầu thực tế, tạo điều kiện cho các hợp tác xã đầu tư sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững./.

Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004797
Views Today : 13
Views This Month : 3247
Views This Year : 20777
Total views : 35203
Language
Skip to content