Sở Công Thương tổ chức Lễ chào cờ tháng 4 năm 2023

Ngày 03/4/2023, tập thể công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương tham dự Lễ chào cờ đầu tháng 4 năm 2023 và sinh hoạt thường kỳ đầu tháng.

Lễ chào cờ đầu tháng đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa chính trị của đơn vị. Duy trì nghiêm túc hoạt động này đã tạo nên không khí phấn khởi để mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động bước vào tháng làm việc mới hăng say, hiệu quả đồng thời thực hiện một cách nghiêm túc nội quy cơ quan, đơn vị.

Sau lễ chào cờ, toàn thể công chức, viên chức và người lao động tiến hành giao ban đầu tháng nhằm đánh giá tiến độ công việc trong tháng 3 vừa qua đồng thời triển khai nhiệm vụ thực hiện trong tháng 4.

Việc duy trì tổ chức sinh hoạt chào cờ đầu tháng còn góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác trong việc học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được phân công, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Bích Thơ-
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 121
Views This Month : 3262
Views This Year : 42104
Total views : 56530
Language
Skip to content