Triển khai Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 310/KH-TLĐ, ngày 03/4/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, ngày 10/4/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 1546/LĐLĐ-TGNC đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, theo đó:

  1. Đối tượng dự thi

Cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

  1. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

– Thời gian nhận tác phẩm (theo dấu bưu điện hoặc gửi trực tiếp): Từ ngày triển khai Cuộc thi đến 17h00’, ngày 01/5/2023, (Ban Tổ chức chỉ nhận tác phẩm trong ngày làm việc và giờ làm việc hành chính).

– Tác giả/nhóm tác giả gửi bài dự thi về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo – Nữ công; Email:congdoanbk@gmail.com ) để tổng hợp, xét chọncác tác phẩm gửi tham dự Cuộc thi cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

(Gửi kèm Thể lệmẫu phiếu đăng ký tham gia)

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005099
Views Today : 66
Views This Month : 66
Views This Year : 4969
Total views : 65509
Language
Skip to content