Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022

Nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được đồng bộ,  thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; các TTHC được thực hiện đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức và công dân. Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện chotổ chức, công dân tiếp cận, kiểm tra giám sát việc thực hiện các TTHC; đảm bảo sự tham gia ý kiến, phản ánh củatổ chức, công dân đối với các quy định hành chính hiện hành, góp phần hạn chế, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Sở Công Thương đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 05/KH-SCT ngày 27/01/2022 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Trong đó, sẽ tập trung vào 9 nội dung với 16 nhiệm vụ cụ thể về Xây dựng văn bản để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ; Công bố, công khai TTHC; Tham gia ý kiến về quy định TTHC, đánh giá tác động TTHC (khi có phát sinh); Tiếp nhận, xử lý các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định về TTHC;….

Hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn và đầu mối kiểm soát TTHC tại đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

SỞ CÔNG THƯƠNG
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 68
Views This Month : 3802
Views This Year : 12486
Total views : 26912
Language
Skip to content