Thông báo phân công công chức Sở Công Thương trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Thực hiện Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh sách nhân sự của các sở được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Để đảm bảo biên chế cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị. Sở Công Thương phân công thời gian trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn kể từ ngày 01/01/2023 cụ thể theo biểu kèm theo.

Trách nhiệm, quyền lợi, thời hạn của nhân sự được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn như sau:

STT Họ và tên Điện thoại liên hệ Phòng, đơn vị

Thời gian trực, làm việc

1 Ma Thị Kim Oanh 0968.651.555 Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Từ ngày 01 đến hết ngày 08 hàng tháng
2 Triệu Thị Thanh Hoa 0973.530.492
3 Nguyễn Thị Thảo 0972.418.323 Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương Từ ngày 09 đến hết ngày 16 hàng tháng
4 Hoàng Tiến Mân 0984.724.555
5 Hoàng Thị Thu Trà 0985.921.472 Phòng An toàn – Năng lượng, Sở Công Thương Từ ngày 17 đến hết ngày 24 hàng tháng
6 Lương Thị Quyên 0982.872.862 Văn phòng, Sở Công Thương Từ ngày 25 đến hết ngày 31 hàng tháng

Thông báo này thay thế Thông báo số 24/TB-SCT ngày 27 tháng 7 năm 2022, vậy Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị trong tỉnh biết và tiện liên hệ công tác./.

SỞ CÔNG THƯƠNG
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004804
Views Today : 128
Views This Month : 716
Views This Year : 21749
Total views : 36175
Language
Skip to content