Thư cảm ơn của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh tăng 11 bậc so với năm trước

Ngày 05/5/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có gửi Thư cảm ơn về việc xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh tăng 11 bậc so với năm trước, Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương trân trọng giới thiệu toàn văn Thư cảm ơn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn:

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Bắc Kạn, ngày 05  tháng 5 năm 2022
   

 

THƯ CẢM ƠN

CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC KẠN

V/v xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh tăng 11 bậc so với năm trước

Kính gửi:

 

 

– Các sở, ban, ngành tỉnh;

– UBND các huyện, thành phố;

– Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

– Hội doanh nhân trẻ tỉnh;

– Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

– Các doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn;

– Các nhà đầu tư tại tỉnh Bắc Kạn.

 

Theo kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố sáng ngày 27/4/2022, tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 48/63 tỉnh, thành phố, tăng 11 bậc so với năm 2020. Đây là thứ hạng cao nhất tỉnh Bắc Kạn đạt được từ trước tới nay và là phần thưởng xứng đáng cho quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân trong nhiều năm qua.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, đây là định hướng quan trọng để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Thực hiện các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, Tỉnh uỷ và Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động; chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; chỉ đạo tổ chức khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành nhằm đánh giá khách quan và đẩy mạnh thi đua giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… Các sở, ban, ngành, địa phương, đã xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Kết quả bước đầu đã thể hiện ở chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021.

Đạt được kết quả quan trọng này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi chân thành cảm ơn những đóng góp quan trọng trong suốt thời gian qua của tất cả các sở, ban, ngành, địa phương, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh nhà, nhất là những bộ phận trực tiếp hỗ trợ, giải quyết các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp; chính các đồng chí là nhân tố mang tính then chốt, quyết định trong việc nâng cao thứ hạng PCI của tỉnh.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn cùng cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã đồng hành và có sự ghi nhận, đánh giá khách quan, sát thực và trách nhiệm cao đối với môi trường kinh doanh tại tỉnh Bắc Kạn. Đó chính là sự khích lệ, động viên to lớn cho cả bộ máy chính quyền của tỉnh về sự nỗ lực vượt qua những rào cản, tiếp tục có những thay đổi trong lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, thay đổi nhận thức về vai trò quan trọng của doanh nghiệp đối với sự tăng trưởng của địa phương…

Đây là kết quả hết sức tốt đẹp nhưng mới là bước đầu. Để giữ vững và nâng cao hơn nữa chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo, tôi đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh, với vai trò, vị trí của mình, hãy phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, hết lòng vì sự nghiệp chung, tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, khoa học; đề xuất cắt giảm các thủ tục phiền hà, không cần thiết; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, thăm nắm, kịp thời hỗ trợ, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, đặc biệt chú ý có những giải pháp cụ thể, quyết liệt để cải thiện các chỉ số còn thấp và giảm điểm trong năm 2021 như chỉ số gia nhập thị trường, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý…

Thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh sẽ luôn đồng hành, sát cánh, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư có nhiều thành công trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục hợp tác, gắn bó, chung tay cùng chính quyền vì một Bắc Kạn ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp./.

  CHỦ TỊCH
   

(Đã ký)

Nguyễn Đăng Bình
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 117
Views This Month : 3780
Views This Year : 11688
Total views : 72228
Language
Skip to content