Tích cực mời gọi đầu tư vào phát triển các cụm công nghiệp

Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, tích cực hỗ trợ các thủ tục hành chính… là những giải pháp mà Bắc Kạn đã và đang triển khai nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh, 6 cụm công nghiệp (CCN), gồm: CCN Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông; CCN Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn; CCN Quảng Chu, huyện Chợ Mới; CCN Vằng Mười, huyện Na Rì; CCN Nam Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn và CCN Chu Hương, huyện Ba Bể… đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Bắc Kạn đang tập trung triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các CCN Nam Bằng Lũng, Chu Hương, Vằng Mười, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật CCN Quảng Chu, CCN Cẩm Giàng, CCN Huyền Tụng. Riêng CCN Huyền Tụng đã cơ bản xây dựng xong mặt bằng với diện tích 16,5 ha; chủ đầu tư đang tiến hành xây dựng hạng mục bảo vệ môi trường và thu hút một số nhà đầu tư làm thủ tục đầu tư dự án thứ cấp vào CCN theo quy định. Các CCN còn lại đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng.


CCN Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn cơ bản xây dựng xong mặt bằng

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với CCN trên địa bàn tỉnh. Các ngành, địa phương tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển CCN theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025. Thông qua các hội nghị, hội thảo liên quan, tỉnh đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm mời gọi nhà đầu tư tìm hiểu, đầu tư vào các dự án chế biến nông, lâm sản, công nghiệp dệp may, da giày, điện tử… tại các CCN trên địa bàn.

Tuy nhiên, việc phát triển CCN trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng, đấu nối hạ tầng giao thông, giao đất còn phải thực hiện nhiều thủ tục, mất nhiều thời gian…

Để tiếp tục tháo gỡ các “nút thắt” trong môi trường đầu tư vào các KCN, CCN trên địa bàn, Bắc Kạn đang tích cực rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền, kiến nghị dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do chồng chéo không hợp lý, giúp giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ các dự án đang triển khai; thường xuyên theo dõi, kịp thời nắm bắt và giải quyết dứt điểm vướng mắc của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai để có quỹ đất sạch, chủ động cung ứng mặt bằng cho nhà đầu tư…/.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005251
Views Today : 72
Views This Month : 1356
Views This Year : 21319
Total views : 81859
Language
Skip to content