Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/4/2023

Thực hiện Đề án 07-ĐA/TU ngày 20/12/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017 – 2022, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng cơ sở hạ tầng của Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh hoạt động trên hạ tầng mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên internet.

Theo đó, Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn có tên miền là https://backan.dcs.vn, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/4/2023. Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn được đưa vào hoạt động với giao diện khoa học, có các khối nội dung chính gồm: Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Đảng bộ tỉnh; thông tin hoạt động điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và đảng bộ trực thuộc; các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn; đăng tải các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; trao đổi nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; qua đó giúp đảng viên và nhân dân biết, theo dõi, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 30
Views This Month : 1825
Views This Year : 9733
Total views : 70273
Language
Skip to content